Szkoła marzeń

W roku szkolnym 2005/2006 Gimnazjum nr 2 w Stanach realizowało projekt „Szkoła Marzeń”.

Osoby zaangażowane w realizację projektu

 • Dyrektor szkoły Pan Bogdan Plichta – inicjator przystąpienia naszej szkoły do projektu, zmobilizował pozostałych nauczycieli do napisania programu spełniającego wymagania „Szkoły Marzeń”. Od 1 marca dyrektorem szkoły jest Pani Małgorzata Trela.
 • Pani Elżbieta Rupa – koordynator programu, prowadzi Centrum Internetowe „Cyberia”
 • Pani Agnieszka Sobolewska i pani Marzena Marut – koło teatralne
 • Pani Edyta Jurek – koło taneczne
 • Pani Małgorzata Bożek – koło dziennikarskie „Luz Press”
 • Pani Stanisława Zając – psycholog Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Stalowej Woli, prowadzi warsztaty i udziela konsultacji,
 • Pani Joanna Kotwica-Sałęga – Centrum Pomocy Językowej „Help!”
 • Pani Dorota Stróż i pani Izabela Juśko – koło turystyczno-krajoznawcze „Włóczykij”
 • Pani Beata Jurek – w projekcie odpowiedzialna za stworzenie biblioteczki psychologicznej dla rodziców

Nad naszym budżetem, który wynosił 69 835 złotych, czuwa pani Stanisława Stróż.

Naszymi działaniami objęci zostali zarówno uczniowie gimnazjum, jak i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach.

Koło teatralne „Promyk”

Zajęcia teatralne mają formę dwugodzinnych spotkań pozalekcyjnych. Bierze w nich udział dwudziestu dwóch uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

 • Uczniowie koła teatralnego uczestniczyli:
 • w warsztatach teatralnych w Rzeszowie,
 • wyjechali do teatru MASKA na spektakl „Podróże Koziołka Matołka.

Mali aktorzy zaprezentowali się w Domu Parafialnym św. Józefa w sztuce: „Jak to z Czerwonym kapturkiem było..” podczas obchodów Dnia Seniora.

Grupa teatralna „Promyki” uświetniła również Dzień Mamy i Taty inscenizacją pt. „Na majowej łące”.

Koło teatralne „Arlekin”

Do tego koła należą uczniowie gimnazjum. W czasie spotkań uczniowie wykonują ćwiczenia doskonalące warsztat aktorski, samodzielnie tworzą scenografię do przedstawień oraz projektują kostiumy.

Poszerzają swoją wiedzę związaną z teatrem poprzez:

 • warsztaty teatralne w Rzeszowie,
 • spotkania z aktorami,
 • Wyjazd do teatru na spektakl „Podróże Koziołka Matołka”
 • wyjazd do teatru MASKA na spektakl „Mitologia Greków”.

Koło teatralne „Arlekin” w grudniu wystawiło „Jasełka”.

12 maja odbyła się premiera sztuki „Jest taki kwiat” wg. baśni księdza Mieczysława Malińskiego.

Centrum Językowe „Help!”

Głównym celem Centrum Pomocy Językowej jest pokazanie uczniom, że nauka języka obcego jest możliwa poprzez zabawę, a pojęcie „bariery językowej” nie istnieje. Zajęcia mają także na celu udzielenie pomocy uczniom mającym trudności w nauce języka angielskiego oraz rozwijanie sprawności komunikacyjnych uczniów zdolnych.

Koło krajoznawczo – turystyczne „Włóczykij”

Koło krajoznawczo – turystyczne „Włóczykij” prowadzone jest równolegle, w dwóch grupach wiekowych. Grupę gimnazjalną prowadzi pani Dorota Stróż, grupę dzieci ze szkoły podstawowej – pani Izabela Juśko.

Do tej pory koło „Włóczykij” zorganizowało:

 • wycieczkę do Sandomierza,
 • zajęcia w terenie „Śladami przeszłości wsi Stany,
 • wyjazd do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 • lekcję muzealną: „Lubomirscy w historii Polski”,
 • dwudniową wycieczkę edukacyjną „Kraków-Wieliczka-Ojców”.

Koło dziennikarskie „Luz Press”

Zadaniem koła jest powstanie gazetki szkolnej „Luz Press, czyli Pod Budą. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Redakcja gazetki liczy 14 uczniów gimnazjum.

Każdego miesiąca wychodzi jeden numer gazetki – oto strona tytułowa.

W artykułach zamieszczane są:

 • charakterystyki klas i nauczycieli … na wesoło,
 • relacje z imprez szkolnych,
 • trochę humoru i rozrywki,
 • tradycje narodowe i świąteczne.

17 maja odbyło się spotkanie koła dziennikarskiego z redaktorem naczelnym Tygodnika Nadwiślańskiego. Pan Piotr Niemiec zaproponował członkom koła warsztaty dziennikarskie w redakcji Tygodnika w Tarnobrzegu.

Centrum internetowe „Cyberi@”

Celem tego programu jest udostępnienie zasobów komputerowych szkoły wszystkim mieszkańcom wsi (głównie młodzieży). Centrum Internetowe Cyberia jest otwarte dla wszystkich chętnych w soboty od 9 do 12.

Dzięki udziałowi naszej szkoły w projekcie „Szkoła Marzeń” mogliśmy zakupić program komputerowy „CENZOR”. Program CENZOR nie pozwala wejść na strony zawierające pornografię, treści niecenzuralne, przemoc i agresję… Otrzymaliśmy Certyfikat Bezpiecznego Internetu.

Koło taneczne

Zajęcia te odbywają się w każdą sobotę. Uczniowie pracują w 4 grupach: dwie grupy wiekowe uczniów szkoły podstawowej i dwie grupy uczniów gimnazjum.

Grupa gimnazjalna koła opracowała choreografię do sztuki „Jest taki kwiat”.

Konsultacje psychologiczne, warsztaty

W ramach programu „Szkoła Marzeń” nasza szkoła zatrudniła psychologa. Pani Stanisława Zając udziela konsultacji psychologicznych uczniom, nauczycielom i rodzicom, w każdy poniedziałek od 9 do 12.

Pani psycholog przeprowadziła również:

 • Warsztaty z nauczycielami – „Twórczy nauczyciel-twórczy uczeń”
 • Warsztaty z rodzicami – „¬ródła trudności wychowawczych i sposoby ich zapobiegania”,
 • warsztaty zawodoznawcze w klasach trzecich,
 • warsztaty dla uczniów klas szóstych – „Techniki sprawnego uczenia się”.

Biblioteczka psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców

Jednym z elementów tworzenia systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest zorganizowanie biblioteczki psychologicznej dla rodziców. W tym celu zakupiono książki, które mogą służyć pomocą w rozwiązywaniu różnych problemów dydaktycznych i wychowawczych, z którymi rodzice spotykają się na co dzień.

Za to zadanie odpowiedzialna była nasza pani pedagog – Beata Jurek. Zakupione książki zostały zgromadzone w bibliotece szkolnej i są dostępne zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli.

Imprezy środowiskowe

Organizowaliśmy imprezy środowiskowe korzystając z sali widowiskowej Domu Parafialnego św. Józefa w Stanach:

 • Parafialny Festiwal Dziecięcy „Nie zabraniajcie im przychodzić do mnie…”
 • Mikołajki
 • Koncert kolęd i pastorałek

Szkolna Sesja w Szkole Podstawowej w Bojanowie. Celem sesji było zapoznanie mieszkańców Gminy Bojanów z całorocznymi zmaganiami i działaniami realizowanymi w ramach projektu Szkoła Marzeń.

Współpraca ze szkołami z terenu gminy Bojanów

Jak już wspomniałyśmy ściśle współpracujemy ze Szkołą Podstawową w Stanach. Uczniowie obu szkół razem wyjeżdżają do teatru, na basen, na wycieczki, uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Nauczyciele wspólnie odbywają szkolenia.

Dzięki udziałowi w projekcie nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Bojanowie. Współpraca z tą szkołą przebiega w głównej mierze na niwie harcerstwa. W naszej szkole działa 23 drużyna harcerska im. Bytnara. Wspólnie z innymi drużynami istniejącymi przy szkołach gminy Bojanów tworzą szczep „Żarnowiec”.

Harcerska Szkoła Marzeń

Harcerze zorganizowali trzydniowy biwak w budynku naszego gimnazjum. W biwaku uczestniczyli harcerze z Bojanowa i ze Stanów. Zapoznali się ze zwyczajami lasowiackim związanymi z tłustym czwartkiem i karnawałem.

„Szkoła Marzeń” ufundowała bezpłatne wyjazdy na tygodniowe szkolenia dla drużynowych i opiekunów drużyn harcerskich. Z naszej szkoły w kursach wzięły udział: druhna Wiola Wyka i drużynowa Izabela Juśko.

Zakupiony sprzęt techno-dydaktyczny

Tylko jedenaście procent dotacji, a więc 7 500 zł, mogliśmy przeznaczyć na zakup sprzętu techno-dydaktycznego.

Kupiliśmy:

 • komputer i drukarkę,
 • kamerę cyfrową, którą rejestrujemy wszystkie imprezy szkolne i przedstawienia teatralne,
 • wieżę Panasonic dla koła tanecznego,
 • dyktafon dla koła dziennikarskiego.