Szansa w aktywności

W roku szkolnym 2003/2004 i 2004/2005 realizowane były programy „Szansa w aktywności” i „Powstrzymać przemoc”, których celem było kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań naszych uczniów w sytuacji tzw. „mody na zło” w środowiskach młodzieżowych. W wyżej wymienionych programach oprócz uczniów naszej szkoły uczestniczyli również liderzy – absolwenci naszego gimnazjum z lat ubiegłych.

Przy współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Stalowej Woli realizowany był program „Wiem co jem” propagujący zdrową żywność i racjonalne zasady żywienia.