Magia edukacji

Od września 2014 r. w Zespole Szkół w Stanach jest realizowany projekt pt. „Magia Edukacji”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

W ranach projektu uczniowie klas IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej uczestniczą w:

  • zajęciach wyrównawczych z matematyki
  • zajęciach wyrównawczych z języka polskiego
  • kółku języka angielskiego
  • kółku matematyczno – informatycznym
  • kółku przyrodniczo – turystycznym
  • zajęciach z robotyki.

Dla nauczycieli organizowane były warsztaty mające na celu:

  • pozyskiwanie nowej wiedzy
  • przedstawienie konkretnych przykładów zastosowań platform e – learningowych i tablicy interaktywnej oraz ich wykorzystania w codziennej pracy i w procesie przekazywania wiedzy.