Rok szkolny 2005/2006

W roku szkolnym 2005/2006 przybyło 75 uczniów. Wychowawcą klasy Ia została mgr Dorota Stróż, klasy Ib – mgr Izabela Juśko, Klasy Ic – mgr inż. Małgorzata Bożek

Klasa Ia – wychowawczyni mgr Dorota Stróż

Bieńko Joanna, Błądek Piotr, Burdzy £ukasz, Burdzy Mariusz, Burdzy Mateusz, Derylak Małgorzata,Grzywacz Agnieszka, Janiec Justyna, Kata Monika, Kozioł Justyna, Klukowski Patryk, Kwaśnik Grzegorz, Magdziak Piotr, Nieradka Kamil, Pławiak Renata, Rumanek Monika, Rutyna Piotr, Ryś Przemysław, Stec Marcin, Sulich Marek, Surowiec Justyna, Trawiska Justyna, Walec Grzegorz, Warchoł Marcin, Wolak Wioletta, Żak Dawid, Żak Monika

Klasa Ib – wychowawczyni mgr Izabela Juśko

Baran Dorota, Bartman Marcin, Bednarz Jacek, Bednarz Paulina, Burdzy Patrycja, Dąbal Agnieszka, Dąbal Izabela, Delekta Rafał, Frącz Joanna, Gugała Izabela, Guściora Mateusz, Janiec Izabela, Klich Paweł, Kruk Mateusz, Marut Marcelina. Mycek Joanna, Nieradka Ewelina, Pakuła Ewelina, Ryś Michał, Tonderys Andrzej, Trawiński Mateusz, Walec Magdalena, Żak Damian, Żak Justyna

Klasa Ic – wychowawczyni mgr inż. Małgorzata Bożek

Bielecka Justyna, Błądek Łucja, Delekta Agnieszka, Derylak Katarzyna, Gałka Dorota, Gałka Piotr, Janiec £ukasz, Janiec Mariusz, Janiec Mateusz, Kotwica Małgorzata, Lebioda Wioletta, Majdański Paweł, Marut Mateusz, Olejarz Tomasz, Puzio Michał, Puzio Urszula, Rojek Justyna, Serafin Bogusław, Sudoł Adam, Sudoł Katarzyna, Tłusty Jolanta, Urbanik Ewa, Wdowiak Krzysztof, Żak Dorota

Ważniejsze wydarzenia

Spotkanie inauguracyjne Szkoły Marzeń- 15.10.2005

„Z wielką radością informujemy, że złożony przez Państwa projekt został wybrany do realizacji w ramach programu Szkoła Marzeń…”. To fragment listu, jaki otrzymała nasza szkoła od organizatorów projektu „Szkoła Marzeń” 15 października 2005 r. Spotkanie inauguracyjne, 27 szkół z województwa podkarpackiego, odbyło się w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Czudcu.

Naszą szkołę reprezentowali:

 • dyrektor mgr inż. Bogdan Plichta,
 • mgr Marzena Marut,
 • mgr Dorota Stróż
 • mgr Elżbieta Rupa.

Impreza Środowiskowa-Festiwal Pieśni Religijnej – 30.10.2005

Dnia 30 października 2005 r. w ramach projektu „Szkoła Marzeń” zorganizowano imprezę środowiskową – Parafialny Festiwal Dziecięcy „Nie zabraniajcie im przychodzić do mnie…”. Impreza miała miejsce w Domu Parafialnym Św. Józefa w Stanach. Festiwal zorganizowany został przez panią Monikę Michalską, Marzenę Marut i Małgorzatę Magdziak. Celem konkursu było propagowanie piosenek o tematyce religijnej wśród dzieci i młodzieży oraz zaktywizowanie środowiska lokalnego.

Do festiwalu przystąpiło w grupie młodszej 9 solistów z PSP Stany, 3 solistów z PSP Bojanów, 2 solistów z PSP Przyszów i 1 solista z PSP Maziarnia oraz zespoły z każdej ze szkół. W grupie starszej natomiast było: 4 solistów z PSP Stany, 1 solista z PSP Bojanów oraz zespoły z każdej ze szkół.Piękny śpiew oceniała komisja w składzie: pani mgr Bożena Sałęga, pani mgr Halina Nieradka, pan mgr inż. Bogdan Plichta, ks. Proboszcz Zbigniew Mistak. Uczestnicy, którzy zajęli I, II, III miejsce w poszczególnych grupach otrzymali upominki i dyplomy. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska lokalnego. Byli obecni rodzice uczestników, mieszkańcy parafii Stany oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Wycieczka koła „Włóczykij” do Sandomierza – 05.11.2005

W ubiegłym miesiącu w ramach kółka krajoznawczo-turystycznego „Włóczykij” zorganizowana została wycieczka do Sandomierza i jego okolic (5 listopada 2005 r. – sobota). Program wycieczki był bardzo urozmaicony, a piękna jesienna aura sprzyjała jego realizacji. Uczestnicy wycieczki zdobyli nowe wiadomości, zwiedzili wiele zabytków kultury swojego regionu.

Szybko nawiązali dobry kontakt z panem przewodnikiem zadając ciekawe pytania. Wykazali duże zainteresowanie zwiedzanym terenem. Najbardziej podobała się im wizyta w kurozwęckim mini Zoo, gdzie podziwiali m.in. amerykańskie bizony. Na wycieczce panowała przyjazna atmosfera. Wspólnie spędzony dzień przyczynił się do zintegrowania młodzieży Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, z którą współpracujemy w ramach projektu. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z tak spędzonego dnia.

Pogadanka dla rodziców – 21.11.2005

21 listopada 2005 r. na zebraniu rodzicielskim odbyła się pogadanka pani psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli. Pani psycholog Stanisława Zając wygłosiła do zebranych rodziców wykład na temat „¬ródła trudności wychowawczych i sposoby ich zapobiegania”. Wykład spotkał się z żywym zainteresowaniem rodziców. Byli obecni również wszyscy nauczyciele oraz dyrektorzy obu szkół.

„OD REJA – PO CZASY WSPÓŁCZESNE” – 08.12.2005

8 grudnia 2005 r. w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Stanach odbył się międzyszkolny konkurs recytatorski „Od Reja – po czasy współczesne”. Celem konkursu było: inspirowanie i rozwijanie zainteresowań poezją, ujawnianie i rozwijanie posiadanych talentów recytatorskich i aktorskich. Do konkursu przystąpiło 44 uczniów ze szkół: PSP Stany, PSP Bojanów, PG Nr 1 Bojanów i PG Nr 2 Stany. Jury konkursu w składzie: p. Teresa Dąbal, p. Monika Michalska, p. Anita Wolicka, p. Agnieszka Sobolewska i p. Anna Lesiczka oceniało wybór i dobór tekstów, dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora, interpretację utworów, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uczestnictwa i obdarowani zostali słodyczami.

Spektakl w teatrze „Maska” – 16.12.2005

16 grudnia 2005 r. uczniowie naszego gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach pojechali do teatru „Maska” w Rzeszowie na spektakl oraz lekcje teatralne. Wyjazdy do teatru cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Spektakl pt. „Przygody Rozbójnika Rumcajsa” obejrzało 79 uczniów.

Po spektaklu odbyły się lekcje teatralne.Grupa młodsza wzięła udział w lekcji pt. „Jak powstaje spektakl teatralny”.

Uczniowie zapoznali się z pracą twórców przedstawienia: reżysera, scenografa, aktora, choreografa. Poznali również terminologię związaną ze spektaklem teatralnym.Grupa starsza wzięła udział w lekcji pt. „Maska w teatrze”, w czasie której poznali funkcję maski i jej historię: od rytuału do teatru, wędrówkę poprzez teatry różnych epok i kultur: teatr grecki, komedia dell’arte, teatr japoński. Omówione zostały zagadnienia takie jak: maska, kostium, zasady gry w masce, malowana twarz a maska.

W świątecznym nastroju – 22.12.2005

Do świąt Bożego Narodzenia pozostało tylko kilka dni. To bardzo szczególny czas dla nas wszystkich. Przygotowanie świąt zgodnie z polska tradycją daje nam wszystkim dużo radości.

Chcieliśmy, aby magia Świąt Bożego Narodzenia zawitała również do naszej szkoły, dlatego Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs w trzech kategoriach:

 • świąteczny wystrój klasy
 • szopka bożonarodzeniowa
 • kartka świąteczna

Powołana komisja oceniała: własny wkład pracy uczniów, estetykę, pomysłowość, stroik lub choinkę, gazetkę klasową. Najpiękniejsze prace nagrodzono słodyczami.

Jasełka – 22.12.2005

22 grudnia 2005 r. w naszym gimnazjum wystawiono „Jasełka”. W przedstawieniu wzięli udział nie tylko uczniowie z kółka teatralnego „Arlekin”, ale też ochotnicy z różnych klas gimnazjalnych. Oprawę muzyczną przygotowała schola. Dekoracje i stroje do inscenizacji wykonano z materiałów zakupionych z funduszy przeznaczonych na ten cel w projekcie „Szkoła Marzeń”.

W przygotowaniu „Jasełek” pomagali: nauczyciele, panie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie oraz księża z miejscowej parafii. Przedstawienie zostało ciepło przyjęte przez publiczność, aktorzy nagrodzeni zostali gromkimi brawami.

Warsztaty zawodoznawcze – 21.02.2006

Warsztaty zawodoznawcze przeprowadzone w klasach trzecich miały na celu przygotowanie uczniów do podejmowania dojrzałych decyzji zawodowych. Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi. Czas trwania każdego warsztatu – 3 godz. Każdy warsztat składał się z trzech części:

 • rozpoznanie zainteresowań i zamiłowań,
 • rozpoznanie cech charakteru,
 • rozpoznanie zdolności i mocnych stron.

Na zakończenie w oparciu o rozpoznane cechy osobiste młodzież zastanawiała się: „Jak podjąć właściwą decyzję wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej?”

W trakcie zajęć prowadząca uwrażliwiła uczestników na rolę samopoznania w określaniu celów życiowych oraz znaczenie trafności wyboru zawodu na jakość życia. Młodzież była bardzo zainteresowana tematyką zajęć, aktywnie uczestniczyła w proponowanych formach. Uczestnicy chętnie brali udział w ćwiczeniach, zadawali pytania, wymieniali się doświadczeniami i refleksjami. W podsumowaniu zajęć wypowiadali się, że taka forma pracy im odpowiada, uzyskali więcej informacji na temat swoich mocnych stron i uświadomili sobie co należy brać pod uwagę przy wyborze zawodu i jak ważne dla uzyskania zadowolenia w życiu jest podjęcie trafnej decyzji zawodowej. Warsztaty przygotowała i przeprowadziła mgr Stanisława Zając.

„Dnia 13 lutego 2006 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów trzecich klas gimnazjalnych prowadzone przez panią psycholog Stanisławę Zając. Celem warsztatów miało być uświadomienie i pomoc uczniom w odkrywaniu i lepszym poznaniu swoich cech charakteru, zainteresowań i pasji. Jako pierwsza klasa w warsztatach uczestniczyła kl. IIIa. Nasza klasa średnio zaangażowała się w czynny udział w zajęciach. Warsztaty trwały trzy godz., ale dzięki postawie pani psycholog czas szybko i przyjemnie minął a klasa, z każdą chwilą była coraz bardziej zainteresowana. Moim zdaniem takie zajęcia są potrzebne. Teraz kiedy mamy przed sobą do podjęcia tyle trudnych decyzji, które będą miały wpływ na nasze dalsze życie trzeba sobie uświadomić w czym jestem najlepsza, co chcę w życiu robić. Dzięki odpowiedzi na te pytania możemy trafnie wybrać szkołę i ukierunkować się do pracy w wymarzonym zawodzie w przyszłości. Mi osobiście bardzo pomogły i zaciekawiły mnie te warsztaty. Bardzo chętnie będę uczestniczyła w kolejnych jeśli nadaży się taka okazja.”
Monika Wargacka kl. IIIa

„W dniu 13.02.2006 odbyły się w naszej klasie warsztaty poświęcone poszukiwaniu pracy, którym przewodniczyła pani psycholog Stanisława Zając. Zajęcia były prowadzone w sposób bardzo interesujący. Odbyło się kilka zabaw związanych z naszymi zainteresowaniami, rozwiązywaliśmy test, który miał na celu ukierunkować nas, jaki rodzaj zawodu powinniśmy wykonywać. Warsztaty te pomogły nam, w pewnym stopniu w podjęciu decyzji co chcemy robić w życiu, czym chcemy się zajmować.”
Katarzyna Popek kl. IIIa

„Dnia 13.02.2006 r. w naszej klasie odbyły się warsztaty zawodoznawcze. Nasza klasa średnio zaangażowała się w udział w zajęciach, ale dla zainteresowanych, zajęcia były ciekawe dzięki postawie pani psycholog. Moim zdaniem warsztaty pomogły mi pokazać moje zainteresowania i pasje. W tym roku czekają mnie ważne decyzje, od których zależy moja przyszłość i dlatego takie zajęcia są potrzebne, aby dobrze wybrać. Chętnie mogłabym powtórzyć to jeszcze raz.”
Dominika Szczęch, kl. IIIa

Dziękujemy Panie Dyrektorze! – 28.02.2006

28 lutego 2006 r. w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Stanach odbyła się uroczysta akademia z okazji odejścia dyrektora szkoły Pana Bogdana Plichty na emeryturę.

Na apel zaproszono władze Gminy Bojanów: wójta – Pana Zygmunta Grzywacza, sekretarza – Panią Stanisławę Marut i dyrektora GZEAS – Panią Janinę Pistor. Gościem był także ks. kanonik, były proboszcz parafii w Stanach ks. Jan Kula.W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Rady Rodziców.

Samorząd Uczniowski PG w Stanach przygotował program słowno-muzyczny. Były życzenia, refleksje, kwiaty, znakomity występ wokalny Małgorzaty Kotwicy i Eweliny Magdziak – uczennic naszej szkoły.

Część artystyczną uświetnił występ grupy tanecznej, prowadzonej przez Panią Barbarę Wolanin, z zaprzyjaźnionej PSP w Przyszowie. Głównym punktem spotkania było krótkie, ale bardzo wzruszające wystąpienie Pana Dyrektora Bogdana Plichty.

„Zielono mi …” – 21.03.2006

Program Pierwszego Dnia Wiosny, czyli Turnieju klas „Zielono mi…”

 • godz. 9.50 – przejście do sali gimnastycznej (plecaki zostawcie w swojej klasie!!!) rozpoczęcie turnieju
 • konkurencja I – quiz „wiedza + humor” (po 3 osoby z klasy)
 • skecz I
 • konkurencja II – pokaz mody wiosennej – wybieramy najciekawsze przebranie
 • skecz II
 • konkurencja III – test pomysłowości (po 3 osoby z klasy)
 • skecz III
 • przerwa obiadowa konkurencja IV – mini playback show (reprezentacja klasy)
 • konkurencja V – konkurs gry w „Warcaby” (jedna osoba z klasy)
 • konkurencje VI-VII – rozgrywki sportowe (po sześć osób z każdej klasy)
 • ok. godz. 13.30 – zakończenie turnieju: ogłoszenie zwycięzców, wręczenie dyplomów i symbolicznych nagród.

Każda klasa powinna: wystawić swoją reprezentację do poszczególnych konkurencji, jak najliczniej przygotować przebrania (każdy uczeń zostanie nagrodzony). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian konkurencji. 21 marca nasi gimnazjaliści tradycyjnie powitali Wiosnę, tym razem uczestnicząc w międzyklasowym turnieju pt. „Zielono mi…” Uczestnicy musieli wykazać się w kolejnych konkurencjach wiedzą, humorem, a także pomysłowością i sprytem.

Podobnie jak w poprzednim roku najzabawniejszy okazał się być pokaz mody wiosennej, czyli konkurs na najciekawsze przebranie oraz przygotowane przez klasy układy taneczne, czyli mini playback show. Wiele emocji dostarczyły również rozgrywki sportowe. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Zwycięzcami turnieju byli uczniowie klasy Ia.

„Jest taki kwiat” – 12.05.2006

„12 maja 2006 r. grupa teatralna „Arlekin” wystawiła sztukę „Jest taki kwiat” autorstwa ks. Mieczysława Malińskiego”. Scenografię i kostiumy do tego spektaklu zrobiliśmy sami. Pomagały nam przy tym: pani Małgorzata Bożek oraz panie z Gminnej Biblioteki Publicznej – pani Halina Sobolewska, pani Danuta Kobylarz i oczywiście organizatorka przedstawienia i opiekunka naszej grupy – pani Agnieszka Sobolewska. Ważną rolę odegrała również pani Edyta Jurek, która zadbała o oprawę muzyczną i przygotowała układy taneczne. Aktorzy zatańczyli walca angielskiego i wiedeńskiego, co uświetniło nasz występ. Dzięki ciężkiej pracy wielu osób przedstawienie okazało się sukcesem. Zgromadzeni nagrodzili nas gromkimi brawami i domagali się bisu.”
Katarzyna Popek, kl. IIIa

Obsada:

 • Królewna Semiranda – Kasia Popek
 • Królowa-matka – Kasia Rumanek
 • Królowa Wilhelmina – Wiola Wyka
 • Ogrodnik – Patryk Piekarz
 • Pokojówka – Marta Krawiec, Dziewczynka – Asia Popek
 • Nauczyciel – Justyna Bielecka
 • Służąca – Jola Gołąbek
 • Król-ojciec – £ukasz Kopeć, Gustaw – Andrzej Kozioł, Król Ramirez – £ukasz Puzio, Lokaj – Przemek Ryś

„Kraków-Wieliczka-Ojców” – wycieczka edukacyjna – 09-10.06.2006

W dniach 9-10 czerwca uczestnicy koła turystyczno-krajoznawczego „Włóczykij” wzięli udział w wycieczce edukacyjnej „Kraków-Wieliczka-Ojców”. Trasa była bardzo atrakcyjna, a przygotowany wspólnie program ciekawy.

Pierwszego dnia spacerowaliśmy po najsłynniejszych zakątkach Krakowa. Były to: Wawel, Stary Rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki, Dziedziniec Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez kilka minut w zadumie spoglądaliśmy w papieskie okno.Wieczorem szukając nowych atrakcji wybraliśmy się do najsłynniejszej w Polsce kopalni soli w Wieliczce.

Drugi dzień do południa spędziliśmy w Ojcowie, gdzie z przewodnikiem podziwialiśmy piękno przyrody w Ojcowskim Parku Narodowym. Po południu wybraliśmy się do Multikina na komedię rysunkową pt. „Dżungla”. Humory podczas wycieczki, tak jak pogoda, nam dopisały. Oprócz dobrej zabawy pogłębialiśmy swoją wiedzę słuchając przewodników i oglądając „żywe obrazy”. Dzisiaj oglądając zdjęcia wracamy wspomnieniami do tej wycieczki. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się zorganizować podobną.

Koniec roku szkolnego 2005/2006 – 23.06.2006

Dzisiaj, 23 czerwca kończy się rok szkolny 2005/2006. Był to rok, o tyle inny od poprzednich, bo w nowych okolicznościach – realizowaliśmy projekt „Szkoła Marzeń”.

Po wytężonej pracy rozpoczęły się upragnione wakacje.