Rok szkolny 2001/2002

Dnia 3 września Publiczne Gimnazjum nr 2 w Stanach powiększyło liczbę uczniów o dwie klasy.

Klasa Ia – wychowawca mgr Bogusław Wandas

Bajek Wiesław, Bednarz Jacek, Bednarz Ryszard, Burdzy Adrian, Burdzy Barbara, Burdzy Jolanta, Cuber Anna, Czop Marta,Dąbal Andrzej, Derylak Marek, Faraś £ukasz, Gębska Marta, Gołąbek £ukasz, Janiec Monika, Janiec Wojciech, Koleński Krzysztof, Kozioł £ukasz, Kudłacik Paulina, Lebioda Tomasz, Lesiczka Michał, Luboch Paweł, Małysa Edyta, Marut Marta, Matyka Damian, Opała Anna, Piekarz Sebastian, Rojek Jolanta, Rojek Larysa, Serafin Marta, Sudoł Andrzej, Tonderys Eliza

Klasa Ib – wychowawczyni mgr inż. Małgorzata Bożek

Bednarz Ewa, Dul Marcin, Frącz Tadeusz, Gałka Czesław, Gałka Marcin, Gołąbek Stefan, Gugała Elżbieta, Guściora Agnieszka, Janiec Edyta, Janiec Joanna, Janiec Waldemar, Klukowski Damian, Kotwica Anna, Majdański Krzysztof, Nitek Damian, Nowak Mateusz, Ostolski Rafał, Pikor Tomasz, Rychlak Małgorzata, Serafin Tomasz, Sudoł Joanna, Tłusty Patrycja, Tryka Wojciech, Walec Krystian, Wdowiak Agnieszka, Wdowiak Monika, Wilk Joanna, Wilk Tomasz, Wolak Piotr, Żak Barbara, Żak Patrycja

W skład grona pedagogicznego wchodzą:

 • mgr inż. Bogdan Plichta – dyrektor szkoły – matematyka
 • mgr Krystyna Walec – język polski
 • mgr Halina Błądek – matematyka
 • mgr Krystyna Pabiańska – chemia
 • mgr inż. Małgorzata Bożek – fizyka
 • mgr Elżbieta Rupa – informatyka
 • mgr Małgorzata Trela – biologia
 • pani Izabela Juśko – geografia
 • mgr Bożena Sałęga – historia, wos
 • mgr Zofia Ryś – wychowanie fizyczne
 • mgr Bogusław Wandas – wychowanie fizyczne
 • pani Ilona Guzek-Wilusz – sztuka
 • mgr Dorota Stróż – historia, wos
 • pani Teresa Dąbal – język polski
 • ks. Jan Kula – religia
 • ks. mgr Jan Kardaś – religia
 • pani Joanna Kotwica – język angielski
 • pani Marzena Młynarska – język angielski
 • mgr Beata Jurek – pedagog szkolny

Ważniejsze wydarzenia

Pasowanie gimnazjalistów

Dnia 2 października po raz drugi w historii naszej szkoły przyjmowaliśmy do „szkolnej braci” naszych młodszych kolegów – 62 dziewcząt i chłopców.

Pierwszoklasiści z pełną powagą złożyli przyrzeczenie i w skupieniu wysłuchali słów skierowanych do nich przez dyrektora szkoły. Później rozpoczęły się „testy wytrzymałościowe”. Wszyscy nowopasowani sprostali zadaniom przygotowanym przez starszych kolegów.

Próbny egzamin

To nowe przeżycie dla uczniów klas trzecich. Wszyscy gromadzą się 16 października w szkole pół godziny przed rozpoczęciem. Uczniowie zostali zapoznani z regulaminem i zasadami egzaminu.

Po części informacyjnej dziewczęta i chłopcy przystępują do pisania. Ci, którzy mają numery nieparzyste, piszą test z przedmiotów humanistycznych, z parzystymi zaś ze ścisłych. Każdy stara się skupić swoją uwagę na zadaniach. Na wykonanie wszystkich poleceń jest 90 minut. Na wyniki trzeba będzie poczekać.

Boże Narodzenie

Mało jest chwil w roku, których tak bardzo oczekujemy, jak przywołujących najwięcej wspomnień, pełnych radości i nadziei – Świąt Bożego Narodzenia. W naszej szkole dbamy o to, by ten jedyny dzień w roku był wyjątkowy. Jasełka to już tradycja. W tym roku także dostarczyły nam niepowtażalnych wzruszeń. Rozpoczęły się efektownym wejściem księdza proboszcza Jana Kuli niosącego Ewangelię w otoczeniu ministrantów ze świecami. Chwilę później zebrani uczniowie i nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły wysłuchali fragmentu o Narodzeniu Chrystusa.

Następnie uczniowie przedstawili historię narodzin Jezusa. To były wspaniałe przeżycia. Aktorzy w pięknych kostiumach pomagali nam przenieść się w początki naszej ery. Między aktorami a widzami zaistniała wspaniała więź.Po zakończeniu przedstawienia wszyscy śpiewali kolędy i w serdecznym nastroju życzyli sobie radosnych świąt.

Egzamin Gimnazjalny 2002

Nadszedł czas sprawdzenia swojej wiedzy. 14 i 15 maja 2002 r. w całej Polsce uczniowie klas trzecich gimnazjum piszą test egzaminacyjny z bloku przedmiotów humanistycznych i przyrodniczo-matematycznego. Jak wcześniej, każdy poznał zasady egzaminu i zajął wylosowany numer miejsca. Na wstępie sprawdzono, czy prace są odpowiednio zapieczętowane, po czym członkowie komisji rozdali egzemplarze testów.

Wszyscy starali się maksymalnie wykorzystać zdobytą wiedzę, ponieważ uzyskane punkty zdecydują o przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki będą znane w połowie czerwca.

Dzień sportu

To okazja, aby cała młodzież gimnazjalna wykazała się siłą, umiejętnościami i sprytem. Tak było i tym razem – 31 maja 2002 r. Na wstępie dyrektor szkoły Pan Bogdan Plichta uroczyście powitał zebranych uczniów, złożył im serdeczne życzenia z okazji Dnia Dziecka i zapewnił, że będzie wszystkim kibicował podczas sportowych konkurencji. Było ich dużo, m.in.:

przeciąganie liny
podnoszenie ciężarków
sztafeta na piłkach

wyścigi w workach.

Młodzież z dużym zaangażowaniem rywalizowała o punkty, a kibice nie szczędzili głosów i oklasków. Zabawa była wspaniała. Właśnie o to chodziło, aby bezpiecznie i miło spędzić czas. Sportowy „ciepły pokaz” uwieńczono słodkimi nagrodami.

Nasze myśli na temat szkoły:

Mogę rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę z różnych dziedzin.
Anna Koleńska, IIIb

Mogę aktywnie pracować w samorządzie klasowym i szkolnym i uczyć się odpowiedzialności.
Magdalena Niemiec, IIIc

Odkrywam cudowny świat poezji i sztuki.
Edyta Dąbal, IIIc

To wartościowa instytucja, dzięki której mogę zdobywać wykształcenie.
Anna Koleńska, IIIc

Poznaję kulturę, piękne tradycje rodzinne innych krajów.
Dominika Kudłacik, IIIc

Szkoła uczy i wychowuje, pomaga nam stawać się dorosłymi.
Barbara Błądek, IIIb

To przecież drugi dom, w niej spędzam kilka godzin dziennie.
Anna Wilk, IIIb

Nauczyciele i wychowawcy udzielają cennych wskazówek moralnych, uczą jak żyć.
Alicja Kotwica, IIIa

Zdobywam doświadczenia, które przydadzą się w dorosłym życiu.
Dorota Ziółkowska, IIIa

Rozwiązuję zagadki matematyczne, fizyczne i chemiczne.
£ukasz Lebioda, IIIa

Na lekcjach historii poznaję przeszłość własnego kraju i innych narodów.
Adam Wolak, IIIb

Moje życie nie jest nudne i jałowe.
Justyna Nieradka, IIIc

W czasie lekcji języka polskiego poznaję piękną mowę i historię języka naszych przodków.
Ewelina Pałamarz, IIIa

Zdobywam doświadczenia, które przydadzą się w dorosłym życiu.
Małgorzata Gołąbek, IIIa

Dzięki wyprawom do kina i teatru rozwijam swoją wrażliwość na piękno sztuki.
Piotr Janiec, IIIa

Spotykam ciekawych ludzi.
Monika Serafin, IIIc

Wyjeżdżam na wycieczki, które pozwalają na poznanie wspaniałych zabytków architektury, odpoczynek na świeżym powietrzu i wesołą zabawę.
Marta Walska, IIIc

Pożegnanie trzecioklasistów

Minęły trzy lata i pierwszy „eksperymentalny” rocznik nowego gimnazjum ukończył szkołę. Przed absolwentami inne szkoły i nauczyciele oraz dojrzałe życie. Jak przed trzema laty, znów niepokój i obawa przed kolejnym wyzwaniem. Młodzi ludzie jednak mają świadomość swojego miejsca i roli we współczesnym świecie, co podkreślają w myślach na temat szkoły. Wspaniale, że absolwenci zamierzają kontynuować naukę, a znaczna większość wybrała licea i technika.

Blisko jedna trzecia to uczniowie, którzy uzyskali bardzo wysokie średnie ocen i ukończyli szkołę z wyróżnieniem. Oto oni:

 • Małgorzat Gołąbek IIIa
 • Piotr Janiec IIIa
 • Alicja Kotwica IIIa
 • £ukasz Lebioda IIIa
 • Ewelina Pałamarz IIIa
 • Dorota Ziółkowska IIIa
 • Barbara Błądek IIIb
 • Anna Koleńska IIIb
 • Anna Wilk IIIb
 • Adam Wolak IIIb
 • Edyta Dąbal IIIc
 • Anna Koleńska IIIc
 • Dominika Kudłacik IIIc
 • Magdalena Niemiec IIIc
 • Justyna Nieradka IIIc
 • Monika Serafin IIIc
 • Marta Walska IIIc

Po trudach nauki przyszedł czas na zabawę – odbył się KOMERS, do którego absolwenci starannie się przygotowali.

Były szykowne suknie, eleganckie garnitury i niecodzienne fryzury. W szampańskiej atmosferze przy wspaniałej muzyce minęły ostatnie, wspólne chwile.