Rok szkolny 1999/2000

Nasza nowa szkoła

Reforma szkolnictwa wprowadziła nowy system edukacji, dlatego nasza szkoła nosi nazwę gimnazjum. Co znaczy to słowo? Z języka greckiego gymnasion oznacza szkołę ćwiczeń cielesnych w starożytnej Grecji, zaś łacińskie gymnasium to szkoła zapaśnicza. Dziś natomiast gimnazjum to nazwa szkół średnich różnych typów w niektórych krajach (w Polsce także przed II wojną światową – do 1948 r.). Obecnie to trzyletnia szkoła ponadpodstawowa.

Nasza szkoła jest bardzo ładna. Położona jest w centrum wsi. Biały gmach prezentuje się okazale. Przed wejściem do budynku rosną młode modrzewie i kasztany przydające szkole piękna. Obok znajduje się wspaniałe boisko sportowe. Z korytarza na parterze wchodzi się do nowoczesnej, dobrze wyposażonej sali gimnastycznej, w której często odbywają się zawody sportowe. Na parterze znajdują się klasy młodszych kolegów, gabinety dyrektorów, stołówka i szatnie. Na pierwszym piętrze sale lekcyjne starszych klas szkoły podstawowej i pokój nauczycielski, a na drugim uczymy się my – gimnazjaliści. Do dyspozycji mamy trzy klasy, salę komputerową, gabinet higienistki i pedagoga szkolnego oraz bibliotekę. Mieszkańcy Stanów są dumni z posiadania tak pięknej i zadbanej szkoły. Wydaje się nam, że ze względu na wspaniałą salę gimnastyczną i boisko, nasza szkoła podobna jest do ateńskiego gimnazjum sprzed dwu tysięcy lat.

Trochę o nas

Pochodzimy z trzech miejscowości: Maziarni, Przyszowa i Stanów. Jesteśmy pierwszym rocznikiem nowoczesnego gimnazjum. Do szkoły, z sąsiednich wsi dowozi na gimbus. Rozpoczynamy naukę w zreformowanej szkole, zapoznajmy się z nowymi koleżankami, kolegami i nauczycielami. Przydzielono nas do poszczególnych klas w następujący sposób:

Klasa Ia – wychowawczyni mgr Krystyna Walec

Błądek Sławomir, Burdzy Dominika, Burdzy Elżbieta, Duda Wojciech, Dul Andrzej,Dul Anna, Gębski Mariusz, Gołąbek Małgorzata, Inglot Marta, Janiec Piotr,Kotwica Alicja, Kozioł Mirosław, Lebioda £ukasz, Pałamarz Ewelina, Sykut Iwona,Wilk Katarzyna, Ziółkowska Dorota, Żak Iwona, Żak Joanna, Żak Marcin

Klasa Ib – wychowawczyni mgr Krystyna Pabiańska

Błądek Barbara, Burdzy Justyna, Burdzy Krzysztof, Dąbal Anna, Derylak Tomasz,Frącz Anna, Gugała £ukasz, Jaskot £ukasz, Koleńska Anna, Kotwica Adam,Małysa Katarzyna, Nowak Marcin, Rychlak Maria, Serafin Urszula, Surma Mateusz, Tonderys Grzegorz, Wilk Anna, Wolak Adam, Żak Aneta, Żak Elżbieta

Klasa Ic – wychowawczyni mgr Halina Błądek

Bernat Judyta, Błądek Bożena, Burdzy Kamil, Burdzy Kazimierz, Cuber Anna,Dąbal Edyta, Dąbal Elżbieta, Gałka Szczepan, Koleńska Anna, Kudłacik Dominika, Majdańska Jolanta, Niemiec Magdalena, Nieradka Justyna, Rędzio Marta, Ryś Edyta, Serafin Monika, Surowiec Andrzej, Trawiński Krzysztof, Tryka Katarzyna, Walska Marta

Nasi Nauczyciele

Pan mgr inż. Bogdan Plichta – dyrektor szkoły – uczy matematyki

 • mgr Krystyna Walec – język polski
 • mgr Halina Błądek – matematyka
 • mgr Krystyna Pabiańska – chemia
 • mgr inż. Małgorzata Bożek – fizyka
 • mgr Elżbieta Rupa – informatyka
 • mgr Małgorzata Trela – biologia
 • mgr Katarzyna £aba – geografia
 • mgr Bożena Sałęga – historia, wos
 • mgr Zofia Ryś – wychowanie fizyczne
 • mgr Andrzej Wolski – wychowanie fizyczne
 • pani Ilona Guzek-Wilusz – sztuka
 • pan Bogdan Cebula – historia, wos
 • ks. Jan Kula – religia
 • pani Anna Andzel – język angielski

Pani Alicja Karnat zachęca wszystkich do spędzania wolnego czasu z lekturą, udostępnia słowniki i encyklopedie oraz prasę. Pani mgr Beata Jurek pomaga rozwiązywać problemy wychowawcze, organizuje ciekawe spotkania. Pani Edyta Jurek opiekuje się młodzieżą w świetlicy szkolnej. Pani higienistka Krystyna Maślach dba o zdrowie gimnazjalistów. O czystość i porządek w szkole troszczą się panie: Władysława Szczęch, Maria Smotryś i Mirosława Dąbal. Wszelkie usterki naprawia pan Franciszek Nieradka. Panowie: Jan Surma, Jan Serafin i Jan Niemiec są pracownikami kotłowni, a posiłki przygotowują panie: Teresa Burdzy, Barbara Rędzio, Zofia Piekarz i Ewa Kowal.

Ważniejsze wydarzenia

Uroczyste rozpoczęcie

1 września uczniowie zgromadzili się na korytarzu. Młodzież w niewielkich grupach oczekiwała z niecierpliwością rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Kiedy rozległ się pierwszy dzwonek, zapanowała cisza. Dyrektor szkoły mgr inż. Bogdan Plichta powitał bardzo serdecznie i ciepło przyszłych gimnazjalistów i przybliżył im wiadomości na temat nauki w nowej zreformowanej szkole. Następnie zapoznał z budynkiem szkoły. Uczniowie z dużą powagą i zainteresowaniem słuchali wystąpienia. Później dokonano podziału na klasy i zapoznano z wychowawczyniami. Poszczególne grupy udały się do wyznaczonych pomieszczeń.

Pierwsza dyskoteka

Pierwsza dyskoteka odbyła się z okazji DNIA CH£OPAKA. Uczniowie gromadzili się w niewielkich grupkach kolegów z byłej podstawówki i spoglądali ukradkiem na innych. Nieśmiałe spojrzenia, sekrety na ucho i zachęta nauczycieli przełamały opory. Były tańce szybkie i wolne, w parach i grupach, o tremie nikt już nie myślał, ale najlepsza dyskoteka rozpoczęła się, kiedy na sali pojawił się ks. Zbigniew Kata. Młodzież bawiła się wspaniale. Niestety czas płynął nieubłaganie i nadszedł koniec. Gimnazjaliści, choć z niechęcią, jednak zdyscyplinowanie zakończyli pierwszą naprawdę udaną zabawę. Bardzo szybko uprzątnięto salę i wszyscy z zadowoleniem i uśmiechem odjechali autobusem do swoich domów.

Dzień Nauczyciela

14 października – święto wszystkich nauczycieli. Tegoroczne różni się trochę od innych, ponieważ uczniowie mają nowych nauczycieli i wychowawców. Zbyt krótki czas na dokładne zapoznanie się, ale wszyscy bardzo się starają, by akademia miała uroczystą oprawę. Było bardzo odświętnie i miło. Słowami poetów i kwiatami uczniowie wyrazili nauczycielom swoją wdzięczność za trud wkładany w kształtowanie osobowości oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Choinka noworoczna

14 stycznia odbyła się w naszym gimnazjum choinka noworoczna, jedno z ważniejszych wydarzeń w kalendarzu szkolnym. Uczniowie przygotowali program artystyczny, na który składały się skecze, inscenizacje o tematyce zimowej, piosenki i konkursy. Przygotowujący program starali się, aby wszystkich zainteresować i dobrze się bawić swoimi występami, a widzowie nagradzali ich rzęsistymi brawami. Po części artystycznej rozpoczęła się zabawa choinkowa. Bawiono się wspaniale.

Koniec roku szkolnego

Dzisiaj, 23 czerwca kończy się rok szkolny. Był to rok tyle inny od poprzednich, że w nowych okolicznościach, z innym nastawieniem na pracę ucznia i zdobywaniem umiejętności, rok trudny, pełen obaw, ale i tajemniczości. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy drugiej, a niektórzy z nich zasłużyli na świadectwa z wyróżnieniem.

Byli to:

 • Anna Dul kl.Ia
 • Małgorzata Gołąbek kl.Ia
 • Piotr Janiec kl.Ia
 • Alicja Kotwica kl.Ia
 • Dorota Ziółkowska kl.Ia
 • Ewelina Pałamarz kl.Ia
 • Barbara Błądek kl.Ib
 • Anna Koleńska kl.Ib
 • Anna Koleńska kl.Ic
 • Magdalena Niemiec kl.Ic
 • Monika Serafin kl.Ic

Po wytężonej pracy gimnazjaliści rozpoczęli upragnione wakacje.