Wywiadówki

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

25 września 2018

26 listopada 2018

7 luty 2019

kwiecień 2019

Klasa „0c” – sala nr 1 na parterze – wychowawca mgr Anna Lesiczka, mgr Lesława Gałka

Klasa „0b” – sala nr 3 na parterze – wychowawca mgr Joanna Kułaga

Klasa „0a” – sala nr 2 na I piętrze – wychowawca mgr Marzena Marut

Klasa 1 – sala nr 6 na I piętrze – wychowawca mgr Anita Wolicka

Klasa 2 – sala nr 1 na I piętrze – wychowawca mgr Monika Michalska

Klasa 3 – sala nr 5 na I piętrze – wychowawca mgr Małgorzata Magdziak

Klasa 4a – sala nr 2 na II piętrze – wychowawca mgr Tomasz Marut

Klasa 4b- sala nr 7 na II piętrze – wychowawca mgr Małgorzata Bożek

Klasa 5 – sala nr 4 na II piętrze – wychowawca mgr Joanna Kotwica – Sałęga

Klasa 6 – sala nr 4 na I piętrze – wychowawca mgr Teresa Dąbal

Klasa 7 – sala nr 5 na II piętrze – wychowawca mgr Zofia Ryś

Klasa 8 – sala nr 3 na I piętrze – wychowawca mgr Halina Błądek

Klasa IIIa – sala nr 1 na II piętrze – wychowawca mgr Bogusław Wandas

Klasa IIIb – sala nr 8 na II piętrze – wychowawca mgr Dorota Stróż